Image
Here is the link to COVID-19 information: https://coronavirus.datafree.co/

Onthou om jou programlisensie te hernu!

Die 2021-2022-lisensie kan nou hernu word!
---------------------------------------------------------------------------
Die JobaResults webblad vir lewendige resultate van byeenkomste:
 http://jobaresults.co.za 

---------------------------------------------------------------------------
Die 2022-weergawe sal teen 30 September 2021 beskikbaar wees.
Nuutste Program-weergawe: 2020.09.30 en databasis 2021.01

Indien jou databasis verskil van die nuutste moet dit ingestuur word vir opgradering.
Die jongste templaat vir JobaInskrywings is beskikbaar in die Laaisone.
(Die templaat is nou verander om tot vyf items per atleet te kan registreer!)

Opwindende Nuwe Ondersteuningsdiens!

Bepaal jou breinprofielvoorkeur.
Kontak my met 'n e-pos (joba@joba.co.za) om
jou en jou familie se heelbreindenke te bevorder.
Leef hoe jy gemaak is om te wees!
*Geakkrediteerde KNI-Praktisyn
Image
Die 2022-weergawe sal teen 30 September gereed wees!

Die Joba Atletiek 2022-weergawe!

  • Daar is 'n nuwe fasiliteit vir tussenskole en groter byeenkomste om inskrywings op die web op te laai. Doen spesifiek navraag indien u dit wil gebruik.
  • 'n Nuwe skerm waarvandaan 'n nuwe byeenkoms geskep kan word.
  • Die inskrywingstemplaat laat nou tot 5 items per atleet toe.
  • Nuwe opsies om een plekpunt toe te ken vir deelname.
  • Beamptes kan geregistreer word, beamptelys gedruk word, en hoofbeampte van item sal op uitslagkaarte verskyn.
  • Data se rugsteunlêer kan nou vanuit Joba-Atletiek direk per e-pos na Joba gestuur word indien nodig.
  • Spankontrolelyste kan nou direk uit program ge-e-pos word na die spanbestuurder se e-posadres.
  • Die spanuitslag kan direk vanuit program ge-e-pos word na spanbestuurder.

Joba Rekenaardienste

Joba Rekenaardienste lewer nie net 'n ondersteuningsdiens veral aan skole en individue nie, maar ook Webhuisvesting en ander dienste. Ondersteuning is veral gerig op die Joba Produkte.

Produkte sluit in Joba AtletiekJoba LandloopJoba Verslagkaart, Joba Mediasentrum/BiblioteekJoba Voorraad en 'n Roosterprogram: TimeDesign. Webblad huisvesting en onderhouding vir skole is ook beskikbaar.

Rig navrae aan: joba@joba.co.za

Joba Computer Services is a service to schools and teachers. Products include Joba Athletics, Joba Trial Run, Joba Conduct, Joba Media Centre/Library, Joba Assets, and a Time Table program: TimeDesign.