Verlenging van 2020/2021 seisoen

Deur jou jaarlikse hernuwing van Joba programme te doen, stel jy Joba Ondersteuningsdienste in staat om jou volhoubaar te ondersteun.

In die lig van die inperkings wat in 2020/2021 gegeld het, sal diegene wat vir die 2020/2021-seisoen hernuwe het se hernuwing ook vir die 2021/2022-seisoen geld.